EGE Bağımsız Denetim A.Ş.

İletişim Numaramız:

+90 (212) 222 51 31

Konkordato Sürecinde konkordatoya konu firma hazırladığı ön projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığını bağımsız denetim şirketimize sunar. Şirketimiz, şirketin ön proje çalışmasında verdiği taahhüt ve bilgilerin uygulanabilirliğini sorgulamak adına konkordato finansal analiz raporu ve dayanakları olarak ifade edilen mali analiz raporunu büyük bir titizlikle yazmaktadır.

Back to Top