EGE Bağımsız Denetim A.Ş.

İletişim Numaramız:

+90 (212) 222 51 31

  Şirketiniz için stratejik önemde kararlar alırken, bu kararların şirkete sağladığı katma değeri dikkatli bir şekilde analiz etmek gereklidir. Ege Bağımsız Denetim A.Ş. olarak ekibimiz değerleme alanında genel kabul görmüş yöntemler konusunda derin bilgi ve deneyime sahiptir. Değerleme çalışmasını ve geniş sektör bilgisi ile sizlere titizlikle en iyi hizmeti vermeye hazırdır.

·Şirket Değerlemesi

   Ege Bağımsız Denetim A.Ş. olarak bizler, şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi sırasında, ortaya çıkması olası fiyata baz teşkil edecek şirket değerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu değer, olası bir pazarlık durumunda gereksinim duyacağınız, ikna edici kanıtlarla da desteklenir. Şirket değerini artırıcı öneriler sunulması ve bu önerilerin şirket değeri üzerindeki olası etkilerinin raporlanması da değerleme çalışmamızın kapsamı içerisindedir.

Back to Top